Povolání

Death Knight

Zbroj:Plate
Energie:Runic Power

Death Knight je prvním Hrdinským Povoláním, a tato povolání se od těch původních v některých věcech zásadně liší.Death Knighta nemůže vytvořit úplně každý. Pro jeho vytvoření musíte mít datadisk Wrath of the Lich King a navíc také nějakou postavu, která má 80. úroveň,poté se vám spřístupní quest na death knighta.Váš Death Knight bude mít po založení také level 55 a neobjevíte se v lokaci, kde byste se normálně objevili s Vaší rasou, ale objevíte se v Nekropoli, která létá nad Eastern Plaguelands (Ebon Hold). Vytvořením Death Knighta nesmažete žádnou svou jinou postavu.
Death Knight nepoužívá ani manu, ani energii ani hněv, používá speciální veličinu známou jako Síla Run. Jsou známy tři typy run: blood(krev)/frost(mráz)/unholy(nesvatost), od každého typu má Death Knight dvě. Ještě jsou tu také runy Death(smrt), které můžou nahradit runy předchozí. Pomocí ability Runeforging sestavuje různé kombinace run a vkládá je potom na své zbraně, což mu poskytuje různé pasivní buffy. Používáním těchto run poté získáváte Runic Power a ten zase používá pro další svá kouzla. Každou runu lze použít jednou za 10 sekund (dá se změnit pomocí talentů). Runic Power funguje podobně jako Rage, ale rozdíl je hlavně v tom, že pokud chcete použít Death Knightovo kouzlo, dosáhnete nejlepšího výsledku se 100% Runic Power, s nižším Runic Power se účinek kouzla snižuje.Death Knight je všestraným bojovníkem. Dokáže zastat místo tanka, kvůli jeho schopnosti nosit plátovou zbroj, ačkoli nemůže nosit štít.Může nosit dual-wield (dvě jednoruční zbraně) i silné obouruční zbraně . Navíc si umí z mrtvol vyvolávat nemrtvé pomocníky a i další jeho kouzla jsou pro něj opravdu specifická.
Žádné komentáře
 
Warcraft 3